Khóa học này dành cho

CHỦ DOANH NGHIỆP

  •  Chi nhiều tiền quảng cáo nhưng không hiệu quả.
  • Không thể kiểm soát được thông tin khách hàng. Danh sách khách hàng là một mớ lộn xộn.
  • Không nắm được quy trình thu hút chuyển đổi và giữ chân khách hàng để xây dựng chiến lược Marketing hoặc làm với với bộ phận Marketing.
  • Doanh nghiệp không có số liệu hoặc thông tin và không có cách đo lường chỉ số ROI.


 

MARKETER

  •  Các chiến dịch Marketing hoạt động chương trình hiệu quả.
  • Khó khăn trong việc xây dựng hệ thống Marketing phễu Funnel cho doanh nghiệp.
  • Muốn xây dựng hệ thống marketing Automation có tỉ lệ chuyển đổi cao.
  • Chưa biết cách vận hà